Skip to content
884 995 660
Konin, ul. Poznańska 84a
06:30 - 17:00
Menu

Oferta

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci, którzy chcą zapewnić swoim pociechom fachową opiekę, naukę i dobrą zabawę.

W ramach czesnego oferujemy:
– opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00 prowadzoną przez nasz zespół, który organizuje pobyt stosownie do wieku
– realizację podstawy programowej określoną przez Ministra Edukacji i Nauki
– wyżywienie przygotowane w naszej przedszkolnej kuchni
– bogaty pakiet zajęć dodatkowych dostosowany do każdej grupy wiekowej

Zajęcia stałe i dodatkowe

Każdego dnia w Bajkolandii dzieje się wiele ciekawych i wartościowych rzeczy związanych zarówno z realizacją podstawy programowej, ale także wykraczających poza jej zakres. W wolnym od zajęć czasie organizujemy zabawy, które uczą dzieci empatii, kreatywnego działania czy współpracy w grupie. Codziennie chodzimy na spacery lub organizujemy zabawę dzieciom na własnych placach zabaw. Rozwijamy też zainteresowanie kulturą i czytelnictwem m.in. poprzez czytanie bajek, wyjścia do kina, wycieczki do interesujących miejsc lub zapraszanie ciekawych osób na spotkania z naszymi przedszkolakami.

Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w naszym przedszkolu to:
– język angielski – uczymy języka w sposób interesujący i przyjemny, ale jednocześnie intensywny.
Dzieci śpiewają, tańczą, słuchają historii a nauka odbywa się zupełnie naturalnie, ponieważ dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny
– rytmika – zajęcia z rytmiki w znacznym stopniu wpływają na ogólny rozwój psychomotoryczny
dzieci. Rozbudowują ich zainteresowania, wrażliwość i kreatywność muzyczną
– sensoplastyka – to szczególna plastyka sensoryczna, która wpływa na stymulacje wszystkich
zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Zajęcia przede wszystkim wspierają samodzielność,
uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wspierają rozwój poznawczy, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pokazują, że można wprowadzać zmiany, ulepszenia i eksperymentować.
– gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej – to zabawy ruchowe i
gimnastyczne dla przedszkolaków, które mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka
– kodowanie – zabawy z kodowaniem to łagodny i przyjemny sposób wprowadzający dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Taka forma nauki przez zabawę przygotowuje dzieci to stawiania pierwszych kroków w programowaniu
– taniec towarzyski prowadzony przez „Studio Tańca Escudo” – te zajęcia zapoznają z rytmem i charakterem tańców towarzyskich. Pokazują taniec i muzykę jako jedną z form aktywności ruchowej i świetną zabawę a także zapewniają rozwój w płaszczyźnie społecznej, fizycznej i emocjonalnej
–  szachy – to zajęcia, które mają wymiar zarówno edukacyjny jak i wychowawczy. Są wstępem do świata zasad i szacunku do drugiego człowieka. To świetne narzędzie do treningu koncentracji oraz wyciszenia młodego gracza. Uczą ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje, planowania, ale też oswajania się z drobnymi niepowodzeniami
– zajęcia sportowe z piłką z „Akademią Reissa” – systematyczne zabawy z piłką pozwalają rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, lateralizację oraz orientację w przestrzeni i odległości. Te zajęcia przygotowują dzieci do sportów drużynowych, wnoszą dużo radości, rozwijają umiejętność pozytywnej rywalizacji jednocześnie wzmacniając w dziecku pewność siebie.

Cennik

Odpłatność za pobyt dziecka w naszym przedszkolu składa się z jednorazowej opłaty wpisowej oraz
miesięcznej opłaty stałej (czesnego):
– 100 zł – jednorazowa opłata wpisowa płatna razem z pierwszym czesnym
– 950 zł – oplata za miesiąc wrzesień (lub pierwsze czesne w przypadku dołączenia w trakcie roku szkolnego)
– 700 zł każdy kolejny miesiąc – jeśli dziecko jest obecne w placówce 10 dni lub więcej
– 500 zł – każdy miesiąc w którym dziecko jest obecne w placówce 9 dniu lub mniej
– brak opłaty jeśli dziecko z powodu choroby lub zawieszenia nie było cały miesiąc

Opłatę za świadczone usługi należy uiszczać z góry do 10 -tego każdego miesiąca.

Dane bankowe:

Prywatne Przedszkole Bajkolandia Ewelina Derda
Ul. Poznańska 84a, 62-510 Konin

Nr konta Santander Bank: 48 1090 1199 0000 0001 1702 2949

Informacje

Konin, 62-510
ul. Poznańska 84a
Nawiguj w Google Maps

Kontakt

884 995 660
bajkolandia.konin@gmail.com

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
Od 06:30 do 17:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2023 Bajkolandia.pl – created by ACTIVATE